ลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max


- ขั้นตอนนี้เป็นเพียงการลงชื่อให้ความสนใจ ยังไม่ได้มีขั้นตอนการสั่งจองหรือชำระใดๆ
- เราจะแจ้งท่านอีกครั้งเมื่อสินค้าพร้อมสั่งจองหรือวางจำหน่าย
- การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด

 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* indicates required